Kontrolki ActiveX – Pole wyboru CheckBox w Excel VBA 1


1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Pola wyboru CheckBox (Formant ActiveX)

W jaki sposób wstawić pole wyboru CheckBox? Osadzamy je w Excelu w analogiczny sposób jak przyciski opcji. Ważne jest to, że w odróżnieniu od przycisku opcji, możemy zaznaczyć jednocześnie kilka CheckBoxów. CheckBox zaznaczony przez użytkownika przyjmuje wartość True. Odznaczony wartość False. Dodajmy do naszej aplikacji jedno pole wyboru nad kolumną “Zgoda”. Następnie przechodząc do właściwości Properties zmieńmy wartość w polu Caption na “Zaznacz”.  Wstawimy w ten sposób etykietę naszego przycisku.

Kurs Excel VBA - Pole wyboru CheckBox

Kurs Excel VBA – Pole wyboru CheckBox

2. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Programowanie Pola wyboru CheckBox (Formant ActiveX)

Jak pobrać wartość pola wyboru CheckBox do kodu VBA? Jak wcześnie wspomnieliśmy, pole wyboru po zaznaczeniu przyjmuje wartość True. Spróbujmy je zaprogramować wykorzystując instrukcję warunkową If Then Else. Naszym celem jest wypełnienie kolumny “Zgoda marketingowa” wartością Tak lub Nie. Wchodzimy w Edytor VisualBasic. Edytujemy kod w obiekcie “Arkusz1”

Przetestujmy wprowadzone przez nas zmiany. Cały kod zawarty w obiekcie Arkusz1 powinien wyglądać teraz następująco:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Kontrolki ActiveX – Pole wyboru CheckBox w Excel VBA