Kontrolki ActiveX – Przycisk opcji OptionButton w Excel VBA 1


1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku opcji OptionButton (Formant ActiveX)

Chcielibyśmy, by w kolumnie “I” naszej tabeli z danymi wprowadzane były dane dotyczące płci, a więc wartość Kobieta lub Mężczyzna. W tym wypadku powinniśmy skonstruować naszą aplikację w ten sposób, by uniemożliwić zaznaczenia obydwu opcji jednocześnie. Najlepszym sposobem, by to zrobić jest wykorzystanie przycisku opcji OptionButton. Jak wstawić przycisk opcji OptionButton? Spośród formantów ActiveX w zakładce Developer wybierzmy dwie kontrolki Przycisku opcji. Wstawmy je nad kolumną “I”. Wchodząc we właściwości kontrolek poprawmy dla nich kolejno wartości w polach Caption na wyrazy “Kobieta” dla OptionButton1 i “Mężczyzna” dla OptionButton2. Warto zaznaczyć, że inna spotykana nazwa przycisku opcji to RadioButton.

Kurs Excel VBA - Przycisk Opcji OptionButton

Kurs Excel VBA – Przycisk Opcji OptionButton

2. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Programowanie Przycisku opcji OptionButton (Formant ActiveX)

Przyciski OptionButton są już osadzone w naszej aplikacji. W jaki sposób możemy zaprogramować przyciski opcji OptionButton? W bloku kodu odpowiadającym za wprowadzanie danych powinniśmy wprowadzić instrukcję warunkową If Then Else. Poniżej fragment kodu:

Jak widzisz, wprowadziliśmy do naszej instrukcji element ElseIf. Kod został zapisany w ten właśnie sposób, gdyż możemy się spotkać z sytuacją, gdy żadna opcja nie zostanie zaznaczona. Zaznaczony przycisk opcji przyjmuje w VBA wartość True. Odznaczony wartość False. Kod naszego programu w obiekcie Arkusz1 wygląda teraz następująco:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Kontrolki ActiveX – Przycisk opcji OptionButton w Excel VBA