Tag kurs excel vba


Kurs Excel VBA - Etykieta Label

Kontrolki ActiveX – Etykieta Label w Excel VBA 3

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Etykiety – Label (Formant ActiveX)  Etykieta Label jest już nam znana i nie powinna wymagać szerszego omówienia. Jak wstawić Etykietę Label? Spośród formantów ActiveX w zakładce Developer wybieramy formant Etykieta. Następnie wstawiamy 3 etykiety obok pól kombi odpowiadających za wprowadzanie dnia, miesiąca i […]


Kurs Excel VBA - Przycisk pokrętła SpinButton

Kontrolki ActiveX – Przycisk pokrętła SpinButton w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku pokrętła – SpinButton (Formant ActiveX)  Kolejną kontrolką ActiveX, którą poznamy jest kontrolka przycisku pokrętła. Wykorzystamy ją do nawigacji, a dokładnie przesuwania wierszy arkusza w dół i w górę. Naszym celem jest, by kliknięcie górnej strzałki przyciski skutkowało przesunięciem widoku wierszy arkusza o […]


Kurs Excel VBA - Przycisk polecenia CommandButton

Kontrolki ActiveX – Przycisk polecenia CommandButton w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku polecenia – CommandButton (Formant ActiveX)  Przycisk polecenia jest już nam znany. W najprostszej formie będzie nam służył do uruchamiania napisanych skryptów. Przycisk polecenia możemy osadzić zarówno w arkuszu Excela, jak i w formularzu UserForm. Jak wstawić przycisk polecenia CommandButton? Wchodzimy kolejno w zakładkę […]


Kurs Excel VBA - Pole wyboru CheckBox

Kontrolki ActiveX – Pole wyboru CheckBox w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Pola wyboru CheckBox (Formant ActiveX) W jaki sposób wstawić pole wyboru CheckBox? Osadzamy je w Excelu w analogiczny sposób jak przyciski opcji. Ważne jest to, że w odróżnieniu od przycisku opcji, możemy zaznaczyć jednocześnie kilka CheckBoxów. CheckBox zaznaczony przez użytkownika przyjmuje wartość True. […]


Kurs Excel VBA - Przycisk Opcji OptionButton

Kontrolki ActiveX – Przycisk opcji OptionButton w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku opcji OptionButton (Formant ActiveX) Chcielibyśmy, by w kolumnie “I” naszej tabeli z danymi wprowadzane były dane dotyczące płci, a więc wartość Kobieta lub Mężczyzna. W tym wypadku powinniśmy skonstruować naszą aplikację w ten sposób, by uniemożliwić zaznaczenia obydwu opcji jednocześnie. Najlepszym sposobem, by […]


Kurs Excel VBA - Pole Listy ListBox

Kontrolki ActiveX – Pole listy ListBox w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie pola listy ListBox (Formant ActiveX) Pole listy w odróżnieniu od pola kombi umożliwia nam zaznaczenie więcej niż jednej opcji wyboru jednocześnie. Jak wstawić pole listy ListBox? Podobnie jak w przypadku poprzednich kontrolek, wchodzimy w kartę Developer. Spośród formantów ActiveX wybieramy


Kurs Excel VBA - Pole Kombi ComboBox

Kontrolki ActiveX – Pole kombi ComboBox w Excel VBA 3

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie pola kombi ComboBox (Formant ActiveX) Pole kombi to tzw. lista rozwijana, z której możemy skorzystać w Excelu. Należy pamiętać, że nie jest to ten sam rodzaj listy, który możemy wprowadzić w Excel w poprawności danych. Podobnie jak w przypadku pola tekstowego, by wstawić pole […]


Kurs Excel VBA - Pole tekstowe TextBox

Kontrolki ActiveX – Pole tekstowe TextBox w Excel VBA 2

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Jak wstawić pole tekstowe TextBox (Formant ActiveX) Pole tekstowe poznaliśmy już poprzedniej części naszego kursu. Pole służy nam przede wszystkim do wprowadzania danych, a następnie ich obróbki  edytorze VB. Wstawianie pola tekstowego TextBox zaczynamy od jego wybrania w karcie Developer spośród formantów ActiveX. Wprowadźmy do […]


Kurs Excel VBA - Budowa aplikacji do wprowadzania danych

Kontrolki ActiveX – Budowa aplikacji do wprowadzania danych w Excel VBA 2

1. Szkolenie Excel VBA: Budowa aplikacji do wprowadzania danych Zróbmy przykład wykorzystujący wszystkie z poznanych formantów ActiveX. Naszym celem będzie zbudowanie krótkiej aplikacji do wprowadzania danych osobowych. Aplikacja będzie oparta o arkusz Excela. Jej głównym celem jest uproszczenie wprowadzania danych do kolumn oraz wymuszenie poprawności wprowadzanych danych. 2.Szkolenie Excel VBA: […]