Dodatki VBA – Tworzenie dodatków do Excel


1. W jaki sposób napisać dodatek do Excela w VBA?

Tworzenie prostego dodatku w VBA Excel polega przede wszystkim na napisaniu dobrego kodu makr VBA. W tym rozdziale dowiesz się w jaki sposób zainstalować takie makro jako dodatek Excela. Dodatek będzie składał się z dwóch makr:

  • Makro 1 – otwierające okno zapisu pliku i wstawiające bieżącą datę w nazwę pliku
  • Makro 2 – generujące przykładową tabelę danych z rozdziału o pętli Do Loop VBA

Poniżej okno z gotowymi kodami obydwu makr. Skopiuj je do modułu w nowym pliku Excela. Całość zapisz jako Dodatek programu Excel ( .xlam ). Podczas zapisu do xlam automatycznie powinien podpowiedzieć Ci się folder do przechowywania dodatków Excela. Najczęściej jest w tej lokalizacji: C:\Users\TWÓJ_LOGIN\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki. Nazwę dodatku ustalmy jako moj_dodatek.xlam.

Dodatki VBA - Jak napisać dodatek do Excela

Dodatki VBA – Jak napisać dodatek do Excela

2. Instalacja własnego dodatku VBA do Excel

By zainstalować własny dodatek do Excela, wejdź w kartę Developer. Pod ikoną Dodatki programu Excel możesz wybrać swój dodatek jak na poniższym screenie. Zaznacz Moj_dodatek i kliknij OK.

Instalacja własnego dodatku VBA Excel

Instalacja własnego dodatku VBA Excel

Dodatki VBA Excel w zakładkach instalujemy w menu Excel. Wchodzimy w Plik > Opcje > Dostosowywanie wstążki. Teraz powinniśmy zrobić następujące rzeczy:

  • Z lewej strony ustaw “Wybór polecenia z” na Makra
  • Z prawej strony stwórz nową kartę i automatycznie nową grupę
  • Przenieś z lewej strony swoje 2 makra do nowej grupy po prawej stronie
  • Po prawej stronie zmień nazwy swoich makr klikając prawy przycisk > Zmień nazwę.
  • Zmieniając nazwę ustal ikony dla swoich makr
  • Zmień także nazwy dla grupy i karty na bardziej przyjazne
  • Przesuń swój dodatek w dół zakładek, by wyświetlał się na końcu kart
  • Gotowe !!!
Własne dodatki do Excel

Własne dodatki do Excel

Teraz możesz już korzystać ze swoich własnych dodatków Excel.

Dodatki Excel - dodawanie własnego dodatku

Dodatki Excel – dodawanie własnego dodatku

Artykuł jest częścią kursu vba Excel. Całość kursu vba online zamieszczam w tym dziale. Artykuł został napisany po zapytaniu czytelnika w temacie pisania dodatków. Jeśli masz podobne pytania co do vba, baz SQL Server i Oracle zachęcam do kontaktu. Możesz też zadać mi pytanie na forum bez logowania. Link do pliku dodatku zamieszczam poniżej:

moj_dodatek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.