Podzapytania w SQL Server


1. Czym są podzapytania w SQL Server?

Podzapytanie to zapytanie ujęte w innym zapytaniu. Wyobraź sobie, że pisząc nowe Query nie odwołujesz się do tabeli, czy widoku, a do wyniku innego zapytania w klauzuli FROM. Poniżej krótki schemat jak wygląda najprostsze podzapytanie.

Podzapytania w SQL Server możesz wstawiać w klauzulach FROM, SELECT, WHERE.

2. Podzapytanie w klauzuli FROM

Poniżej przykład z wykorzystaniem bazy AdventureWorks. Jak pewnie zauważyłeś podzapytanie ujmujemy w nawias i nadajemy mu alias. Przypisanie aliasu jest wymagane.

Ważne jest, że w SQL Server możesz użyć wielu podzapytań jednocześnie. Nie ma przeszkód, by stworzyć zapytanie pobierające dane z podzapytania, które to pobiera dane z innego podzapytania :). Stwórzmy krótki przykład. Dodatkowo wynik pierwszego podzapytania połączymy JOIN’em z tabelą.

Podzapytania w SQL Server

Podzapytania w SQL Server

3. Podzapytania w klauzuli SELECT.

Poniżej przykład użycia podzapytania ujętego w klauzuli SELECT. Naszym celem jest przypisanie najwyższej stawki płacy do danego pracownika. Jak widzisz następuje tutaj samozłączenie tabeli HumanResources.EmployeePayHistory.

4. Podzapytania w klauzuli WHERE.

Poniżej przykład użycia podzapytania w klauzuli WHERE. Celem zapytania jest zwrócenie jedynie osób, które mają przypisany tytuł w kolumnie title. Tabela Person.Person.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.