Tabele w SQL Server


Tabele są podstawowymi obiektami baz danych. To właśnie na nich będą bazowały nasze skrypty. By stworzyć najprostszą tabelę na naszej bazie danych potrzebujemy podać jej nazwę, nazwy jej kolumn oraz określić typy danych dla kolumn. Samo utworzenie tabeli rozpoczynamy poleceniem CREATE TABLE.

Dla przykładu:

W ten sposób stworzyliśmy pustą tabelę. Możemy wprowadzać do niej swoje dane przy użyciu polecenia Insert.

Kolejną metodą na tworzenie tabel jest stworzenie tabeli na podstawie wyniku zapytania. Przykładowo: posiadamy zapytanie, które chcemy zapisać w formie tabeli, w tym celu stosujemy polecenie SELECT INTO, a sama konstrukcja wygląda następująco:

Dla przykładu:

Tabela stworzona w ten sposób zawiera już dane. Typy danych w kolumnach nowej tabeli odpowiadają typom danych z tabeli, na której wykonaliśmy nasze zapytanie.

By zmienić naszą tabelę np poprzez dodanie, bądź usunięcie kolumn lub też zmianę typów danych dla kolumn stosujemy polecenie ALTER TABLE.  Nową kolumnę do istniejącej tabeli dodajemy poprzez użycie polecenia ADD, w którym definiujemy nazwę nowej kolumny oraz jej typ danych.

W podobny sposób możemy usunąć dowolną kolumnę z naszej tabeli. Modyfikujemy nasze zapytanie stosując polecenie DROP COLUMN:

Do zmiany typu danych w kolumnach naszej tabeli wykorzytujemy polecenie ALTER COLUMN. Stosując to polecenie, musimy pamiętać, by dane w naszych kolumnach były odpowiednio skonwertowane i dopasowane do nowego typu, który chcemy zastosować.

Zmianę nazwy kolumny w  naszej tabeli dokonujemy za pomocą polecenia  sp_RENAME. Polecenie może nam także posłużyć do zmiany nazwy całej tabeli:

Na koniec możemy usunąć tabelę z bazy danych stosując polecenie DROP TABLE.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.