SQL Management Studio


SQL Server Management Studio – Klient serwera SQL

SQL Server Management Studio jest obecnie najpopularniejszym klientem Serwera baz danych SQL Server. To właśnie przy jego pomocy będziemy uczyć się pisać nasze zapytania do bazy danych. Narzędzie instalowane jest łącznie z serwerem, o ile wybraliśmy taką opcję podczas instalacji. Sam program uruchamiamy z menu Start.

Kurs SQL Server - SQL Server Management Studio

Kurs SQL Server – SQL Server Management Studio

W ekranie logowania wybieramy serwer, zgodnie z nazwą, którą wybraliśmy podczas instalacji. Jeśli podczas instalacji założyliśmy użytkownika bazy, logującego się poświadczeniami systemu Windows, resztę opcji możemy zostawić puste. Łączymy się z naszym serwerem za pomocą przycisku Connect.

Kurs MsSQL - SQL Management Studio - logowanie

Kurs MsSQL – SQL Management Studio – logowanie

Po zalogowaniu się do serwera, spróbujmy utworzyć najprostszą bazę danych. Nazwijmy ją swoimi inicjałami. W moim przypadku będzie to “TK”. W tym celu otwieramy okno zapytań do bazy danych klikając New Query w górnym menu i wpisujemy w wierszy poleceń następujący kod, zatwierdzając go klawiszem F5 lub skrótem klawiszowym Lewy Alt + X.

Otrzymujemy komunikat o powodzeniu wykonania naszego polecenia. Następnie, by korzystać z utworzonej przez nas bazy danych wprowadzamy następujący kod:

SQL Management Studio - tworzenie bazy danych

SQL Management Studio – tworzenie bazy danych

Po utworzeniu bazy danych, w lewym oknie programu mamy już dostęp do obiektów naszej bazy, a wiec tabel, widoków itp. Możemy także tworzyć funkcje i procedury składowane.

Utworzoną w ten sposób bazę danych możemy szybko usunąć poleceniem drop database:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.