Tag bazy danych

12 postów

Kurs SQL Server - Kurs Transact-SQL

Wprowadzenie do Transact-SQL

Czym jest Transact-SQL? Transact-SQL, często nazywany po prostu T-SQL to rozszerzenie języka SQL stosowane obecnie w rozwiązaniach bazodanowych firmy Microsoft. T-SQL jest językiem proceduralnym. Rozszerza możliwości tradycyjnego pisania zapytań SQL. Możemy za jego pomocą stosować typowe elementy programowania jak pętle, instrukcje warunkowe, możemy także tworzyć własne funkcje, procedury i operować […]

Linkowanie serwerów w SQL Server

W przypadku, gdy chcemy skorzystać z danych zawartych w innej bazie danych na tym samym serwerze, odwołujemy się do danych używając odpowiedniego suffixu z nazwą bazy: SELECT * FROM BAZA_DANYCH.SCHEMAT.TABELA W przypadku, gdy chcemy skorzystać z danych zawartych na zewnętrznym serwerze SQL Server, najprostszą metodą jest podlinkowanie zewnętrznego serwera baz […]

Funkcje znakowe w SQL Server

Poniżej lista najczęściej wykorzystywanych funkcji znakowych w SQL Server. Wykorzystanie funkcji w kodzie SQL polega na wprowadzeniu jej najczęściej w klauzuli SELECT podczas obróbki danych. LEN(tekst) – Funkcja zwraca liczbę znaków w podanym ciągu tekstowym. USE [AdventureWorks2014]; go SELECT len(name) as wynik_1, len(’jakiś tekst’) as wynik_2 from HumanResources.Department; go LOWER(tekst) –  […]

Funkcje matematyczne w SQL Server

Najważniejsze funkcje matematyczne w MsSQL Podobnie jak w pozostałych językach SQL,  SQL Server prezentuje szeroki zbiór funkcji matematycznych. Poniżej prezentuję najważniejsze z tych funkcji, które możesz wykorzystać w prostych, bądź bardziej zaawansowanych działaniach matematycznych. Część działań matematycznych będziesz wykonywał jednak przede wszystkim za pomocą operatorów arytmetycznych. Warto byś się z nimi […]

Operatory logiczne w SQL Server

Operatory logiczne w MsSQL Operatory logiczne w SQL Server jak sama nazwa wskazuje, służą do wprowadzenia logicznych warunków do naszego zapytania SQL. Operatory można używać oddzielnie oraz łączyć ze sobą. Poniżej zamieszczam ich opis oraz przykłady. Z punktu widzenia bazy danych operatory zwracają wartość TRUE lub FALSE. Z naszego punktu widzenia […]

Kurs SQL Server - Operatory arytmetyczne MsSQL

Operatory arytmetyczne w SQL Server

Działania arytmetyczne w MsSQL Do wykonywania działań arytmetycznych w SQL Server wykorzystujemy standardowe operatory dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i reszty z dzielenia:   Operator Opis Dodawanie + Odejmowanie – Mnożenie * Dzielenie / Reszta z dzielenia % Poza operatorami arytmetycznymi wykorzystujemy także standardowe nawiasy (). Operatory możesz łączyćze sobą. Co […]

Podstawy budowania zapytań SELECT w SQL Server

Budowa zapytań – wybór bazy Pierwszą rzeczą, którą wykonujemy po połączeniu z naszym serwerem jest wskazanie bazy danych, na której uruchamiane będą zapytania Query. Służy do tego polecenie USE. Wykonanie wygląda następująco: use [adventureworks2014]; go lub: use adventureworks; Polecenie SELECT Tak jak pozostałych językach SQL, podstawowym poleceniem jest polecenie SELECT. […]

Kurs SQL Server - wgrywanie bazy AnventureWorks

Wgrywanie przykładowej bazy danych w SQL Server

Przykładowe bazy danych MSSQL Wraz z każdą nową wersją servera, Microsoft dostarcza przykładowe bazy danych (tzw. sample database), na których możemy testować funkcjonalności serwera SQL. Najpopularniejszymi bazami, którymi powinniśmy się zainteresować są: baza AdventureWorks baza NorthWind baza AdventureWorksDW W bardzo dużym skrócie, jeśli uczymy się SQL’a lub też funkcjonalności servera […]