Tag bazy danych


Kurs SQL Server - Kurs Transact-SQL

Wprowadzenie do Transact-SQL

Czym jest Transact-SQL? Transact-SQL, często nazywany po prostu T-SQL to rozszerzenie języka SQL stosowane obecnie w rozwiązaniach bazodanowych firmy Microsoft. T-SQL jest językiem proceduralnym. Rozszerza możliwości tradycyjnego pisania zapytań SQL. Możemy za jego pomocą stosować typowe elementy programowania jak pętle, instrukcje warunkowe, możemy także tworzyć własne funkcje, procedury i operować […]


Linkowanie serwerów w SQL Server

W przypadku, gdy chcemy skorzystać z danych zawartych w innej bazie danych na tym samym serwerze, odwołujemy się do danych używając odpowiedniego suffixu z nazwą bazy:

W przypadku, gdy chcemy skorzystać z danych zawartych na zewnętrznym serwerze SQL Server, najprostszą metodą jest podlinkowanie zewnętrznego serwera baz danych. Aby to zrobić, […]


Funkcje znakowe w SQL Server 31

Poniżej lista najczęściej wykorzystywanych funkcji znakowych w SQL Server. Wykorzystanie funkcji w kodzie SQL polega na wprowadzeniu jej najczęściej w klauzuli SELECT podczas obróbki danych. LEN(tekst) – Funkcja zwraca liczbę znaków w podanym ciągu tekstowym.

LOWER(tekst) –  Funkcja zamienia wszystkie litery w ciągu znaków na małe litery.

SUBSTRING(tekst1, numer1, […]


Funkcje matematyczne w SQL Server

Podobnie jak w pozostałych językach SQL,  SQL Server prezentuje szeroki zbiór funkcji matematycznych. Poniżej Przykłady wraz z wykorzystaniem. ABS() – Zwraca wartość bezwzględną. Pi() – Wartość liczby PI ~3,14159265358979 SQUARE() – Kwadrat liczby. POWER(arg1, arg2) – Potęgowanie. Argument 1 określa podstawę potęgi. Argument 2 to wykładnik potęgi. SQRT() – Pierwiastek kwadratowy z […]


Operatory logiczne w SQL Server

Operatory logiczne w MsSQL Operatory logiczne w SQL Server jak sama nazwa wskazuje, służą do wprowadzenia logicznych warunków do naszego zapytania SQL. Operatory można używać oddzielnie oraz łączyć ze sobą. Poniżej zamieszczam ich opis oraz przykłady. Z punktu widzenia bazy danych operatory zwracają wartość TRUE lub FALSE. Z naszego punktu widzenia […]


Kurs SQL Server - Operatory arytmetyczne MsSQL

Operatory arytmetyczne w SQL Server 1

Działania arytmetyczne w MsSQL Do wykonywania działań arytmetycznych w SQL Server wykorzystujemy standardowe operatory dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i reszty z dzielenia:   Operator Opis Dodawanie + Odejmowanie – Mnożenie * Dzielenie / Reszta z dzielenia % Poza operatorami arytmetycznymi wykorzystujemy także standardowe nawiasy (). Operatory możesz łączyćze sobą. Co […]


Kurs Transact-SQL - Tworzenie tabeli na podstawie wyniku zapytania SELECT

Tabele w SQL Server

Tabele MsSQL – podstawy Tabele są podstawowymi obiektami baz danych. To właśnie w nich przechowywane są dane i przede wszystkim na nich będą bazowały nasze skrypty. Tabela składa się ze struktury oraz danych w niej zawartych. Struktura to przede wszystkim nazwa tabeli, zestaw kolumn o unikalnych nazwach i określonym typie […]


Podstawy budowania zapytań SELECT w SQL Server 1

Budowa zapytań – wybór bazy Pierwszą rzeczą, którą wykonujemy po połączeniu z naszym serwerem jest wskazanie bazy danych, na której uruchamiane będą zapytania Query. Służy do tego polecenie USE. Wykonanie wygląda następująco:

lub:

Polecenie SELECT Tak jak pozostałych językach SQL, podstawowym poleceniem jest polecenie SELECT. Korzystając z bazy […]


Kurs SQL Server - wgrywanie bazy AnventureWorks

Wgrywanie przykładowej bazy danych w SQL Server 3

Przykładowe bazy danych MSSQL Wraz z każdą nową wersją servera, Microsoft dostarcza przykładowe bazy danych (tzw. sample database), na których możemy testować funkcjonalności serwera SQL. Najpopularniejszymi bazami, którymi powinniśmy się zainteresować są: baza AdventureWorks baza NorthWind baza AdventureWorksDW W bardzo dużym skrócie, jeśli uczymy się SQL’a lub też funkcjonalności servera […]