Funkcje znakowe w SQL Server 31


Poniżej lista najczęściej wykorzystywanych funkcji znakowych w SQL Server. Wykorzystanie funkcji w kodzie SQL polega na wprowadzeniu jej najczęściej w klauzuli SELECT podczas obróbki danych.

LEN(tekst) – Funkcja zwraca liczbę znaków w podanym ciągu tekstowym.

LOWER(tekst) –  Funkcja zamienia wszystkie litery w ciągu znaków na małe litery.

SUBSTRING(tekst1, numer1, numer2)– Funkcja wycina z ciągu znaków string1 ciąg rozpoczynający się w pozycji numer1 o długości numer2. Poniżej przykład z wykorzystaniem bazy AdventureWorks2014.

UPPER(tekst) –  Funkcja zamienia wszystkie litery w ciągu znaków na wielkie litery.

REPLACE(tekst1, tekst2, tekst3) – Funkcja zamienia w ciągu tekstowym tekst1 znaki podane w argumencie tekst2 na znaki podane w argumencie tekst3. Zamienić możemy zarówno pojedynczy znak, jak i całe frazy.

LTRIM(tekst) – Funkcja usuwa spacje z lewej strony ciągu tekstowego.

RTRIM(tekst) – Funkcja usuwa spacje z prawej strony ciągu tekstowego.

LEFT(tekst) – Funkcja zwraca wybraną liczbę znaków z ciągu tekstowego zaczynając od lewej strony.

RIGHT(tekst)– Funkcja zwraca wybraną liczbę znaków z ciągu tekstowego zaczynając od prawej strony.

CHARINDEX(tekst1, tekst2, numer1) –  Funkcja wyszukuje ciągu znaków tekst1 w ciągu znaków tekst2 zaczynając od kolejnego znaku podanego w argumencie numer1. Argument number1 jest opcjonalny. Wynikiem funkcji jest kolejna pozycja, którą zajmuje szukana fraza w ciągu string2. Poniżej przykład wykorzystania funkcji pokazany na bazie AdventureWorks2014.

Poniżej pozostałe funkcje znakowe. Ich znajomość na początku Twojej pracy w SQL Server nie jest konieczna. Warto z nich korzystać, gdy mamy do zrobienia niestandardowe zadania wymagające wykorzystania tych funkcji.

ASCII() – Funkcja zamienia podany w argumencie znak na kolejny numer znaku w kodzie ASCII.

CHAR() – Odwrotność funkcji ASCII. Zamienia kolejny znak numeryczny na znak w kodzie ASCII.

SPACE(numer) – Funkcja zwraca określoną w argumencie liczbę spacji

STUFF(tekst1, start, długość, tekst2) – Funkcja zamienia znaki z ciągu tekst1 na znaki zawarte w ciągu tekst2. Zamiana zaczyna się od pozycji start określającej pozycję pierwszego znaku, który będzie zamieniony. Następnie wycina z ciągu tekst1 liczbę znaków określoną w argumencie długość i wprowadza w te miejsce ciąg znaków tekst2. Poniżej przykład zastosowania tej funkcji.

UNICODE() – Funkcja zamienia podany w argumencie na kolejny numer znaku w kodzie UNICODE.

CONCAT(tekst1, tekst2, …,tekst_n) – Funkcja łączy ze sobą podane ciągi znaków. Działa identycznie jak operator „+”.

REVERSE(tekst) – Funkcja zwraca podany ciąg znaków w postaci odwrotnej, a więc od końca.

DIFFERENCE

SOUNDEX
STR
REPLICATE

FORMAT


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

31 komentarzy do “Funkcje znakowe w SQL Server