Funkcje matematyczne w SQL Server

Najważniejsze funkcje matematyczne w MsSQL

Podobnie jak w pozostałych językach SQL,  SQL Server prezentuje szeroki zbiór funkcji matematycznych. Poniżej prezentuję najważniejsze z tych funkcji, które możesz wykorzystać w prostych, bądź bardziej zaawansowanych działaniach matematycznych. Część działań matematycznych będziesz wykonywał jednak przede wszystkim za pomocą operatorów arytmetycznych. Warto byś się z nimi zapoznał pod tym linkiem: Operatory arytmetyczne MsSQL. Najważniejsze funkcje matematyczne w SQL Server, które warto byś poznał to:

 • ABS() – Zwraca wartość bezwzględną.
 • Pi() – Wartość liczby PI ~3,14159265358979
 • SQUARE() – Kwadrat liczby.
 • POWER(arg1, arg2) – Potęgowanie. Argument 1 określa podstawę potęgi. Argument 2 to wykładnik potęgi.
 • SQRT() – Pierwiastek kwadratowy z podanej wartości liczbowej.
 • ROUND(liczba, arg 2) – Funkcja zaokrągla liczbę do miejsc po przecinku wprowadzonych w argumencie 2. Argument może przyjmować wartość 0 – uzyskamy w ten sposób liczbę całkowitą. Argument może także przyjąć wartości ujemne – zaokrągla w ten sposób liczbę przed przecinkiem.
 • SIGN() – Zwraca 3 wartości w zależności od znaku liczby:  -1 / 0 / 1
 • RAND() – Losuje liczbę FLOAT z przedziału (0, 1)
 • CEILING() – Zwraca liczbę całkowitą najbardziej zbliżona do argumentu. Zaokrągla do góry.
 • FLOOR() – Zwraca liczbę całkowitą najbardziej zbliżona do argumentu. Zaokrągla do dołu.
 • EXP() – Funkcja zwraca wartość wykładniczą. Dla przykładu EXP(1) zwróci nam liczbę Eulera ~2,71828182845905

Poniżej zamieszczam kilka przykładów, które możesz wykonać na bazie MsSQL:

select
ABS(-10) as RES1,
PI() as RES2,
SQUARE(10) as RES3,
POWER(2, 3) as RES4,
SQRT(100) as RES5,
ROUND(2222.5544, 2) as RES6,
SIGN(-123) as RES7,
RAND() as RES8,
CEILING($333.23456) as RES9,
FLOOR($333.23456) as RES10,
exp(1) as RES11
;
Najważniejsze funkcje matematyczne w MsSQL
Najważniejsze funkcje matematyczne w MsSQL

Poza wyżej wymienionymi funkcjami zamieszczam też te rzadziej używane, choć stosowane często w matematyce:

 • SIN(), COS(), TAN(), COT(),  ASIN(), ACOS(), ATAN(), ACOT() – Zestaw funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych.
 • LOG(), LOG10() – Funkcje wykładnicze.
 • DEGREES() – Zwraca wartość kąta w stopniach.
 • RADIANS() – Zwraca wartość kąta w radianach.
 • ATN2(x,y) – Zwraca wartość w radianach pomiędzy punktami na osiach x i y. ~~zmienić
select
SIN(0) AS RES1,
COS(0) AS RES2,
TAN(0) AS RES3,
COT(PI()/4) AS RES4,
POWER(4, LOG(2)) AS RES5,
LOG10(10) AS RES6,
DEGREES(PI()/2) AS RES7,
RADIANS(360) AS RES8,
ATN2(1,6) AS RES9;
go

Na poniższym screenie możesz sprawdzić przykład użycia tych funkcji:

SQL Server - funkcje trygonometryczne
Funkcje matematyczne w SQL Server – funkcje trygonometryczne

Dzięki za przeczytanie do końca. Całość Kursu MsSQL znajdziesz pod tym adresem: Kurs MsSQL. Pod tym adresem znajdziesz także praktyczne przykłady zastosowania języka SQL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *