Operatory logiczne w SQL Server


Operatory logiczne w SQL Server jak sama nazwa wskazuje, służą do wprowadzenia logicznych warunków do naszego zapytania. Operatory można używać oddzielnie oraz łączyć ze sobą. Poniżej przykłady.

Najczęściej używane operatory logiczne:

IN – Wskazuje wartości zawierające się w określonym przez nas zbiorze.  Dodane przed IN operatora NOT, zwróci nam rekordy, zawierjące każde inne wartości niż podane.

AND, OR, NOT – Standardowe operatory logiczne, za pomocą których możemy wprowadzić w naszym wyrażeniu składnie i, lub, nie.

BETWEEN – Operator pomaga nam wylistować wartości zawierające się danym przedziale. Poniżej zapytanie zwracające wszystkie rekordy, które w kolumnie productid mają wartości pomiędzy 300 i 400.

LIKE – operator służy do sprawdzania wartości podobnych. Możemy go użyć, gdy np chcemy w naszym zapytaniu wylistować rekordy, które zawierają wartości podobne do naszego warunku. “%” – zastępuje dowolną frazę, “_” – zastępuje dowolny jeden znak. Poniższe zapytanie zwraca rekordy, które w kolumnie name zawierają frazę  “PAINT”. Zamiast like można stosować NOT LIKE – wskaże nam to wynik z odwrotną logiką.

Pozostałe operatory logiczne:

ANY

SOME

EXIST

ALL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.