Tag select

1 posta

Podstawy budowania zapytań SELECT w SQL Server

Budowa zapytań – wybór bazy Pierwszą rzeczą, którą wykonujemy po połączeniu z naszym serwerem jest wskazanie bazy danych, na której uruchamiane będą zapytania Query. Służy do tego polecenie USE. Wykonanie wygląda następująco: use [adventureworks2014]; go lub: use adventureworks; Polecenie SELECT Tak jak pozostałych językach SQL, podstawowym poleceniem jest polecenie SELECT. […]