Tag tabele


Kurs SQL Server - Tabele tymczasowe w Transact-SQL. Operacje Insert, Update, Delete

Tabele tymczasowe w Transact-SQL

Czym są tabele tymczasowe w T-SQL? Tabele tymczasowe w Transact-SQL to tabele, które. Tabele tymczasowe w odróżnieniu od widoków posiadają dane fizyczne. Są one jednak kasowane po zamknięciu wszystkich sesji, w których tabela jest użytkowana. Dane tabel tymczasowych przechowywane są w bazie tempdb. Znajdziemy je przechodząc w drzewie obiektów SSMS. Wybierając […]


Kurs Transact-SQL - Tworzenie tabeli na podstawie wyniku zapytania SELECT

Tabele w SQL Server

Tabele MsSQL – podstawy Tabele są podstawowymi obiektami baz danych. To właśnie w nich przechowywane są dane i przede wszystkim na nich będą bazowały nasze skrypty. Tabela składa się ze struktury oraz danych w niej zawartych. Struktura to przede wszystkim nazwa tabeli, zestaw kolumn o unikalnych nazwach i określonym typie […]