Wprowadzenie do Transact-SQL

Czym jest Transact-SQL?

Transact-SQL, często nazywany po prostu T-SQL to rozszerzenie języka SQL stosowane obecnie w rozwiązaniach bazodanowych firmy Microsoft. T-SQL jest językiem proceduralnym. Rozszerza możliwości tradycyjnego pisania zapytań SQL. Możemy za jego pomocą stosować typowe elementy programowania jak pętle, instrukcje warunkowe, możemy także tworzyć własne funkcje, procedury i operować na zmiennych. Transact-SQL możemy łączyć ze zwykłym językiem SQL, co rozszerza nam możliwości korzystania z bazy danych.

Kurs SQL Server - Kurs Transact-SQL
Kurs SQL Server – Kurs Transact-SQL

Co możemy robić za pomocą Transact-SQL?

Transact-SQL daje nam przede wszystkim dodatkowe możliwości. Samego SQL nie można do końca nazwać językiem programowania, T-SQL już tak. Za pomocą T-SQL możesz automatyzować swoje zapytania na bazie danych, tworzyć dynamiczne rozwiązania, a nawet zaprogramować bazę tak, by Twoja praca wykonywała się sama. Transact posiada m.in. takie elementy programistyczne jak:

  • Pętle i instrukcje warunkowe
  • Rozbudowaną obsługę transakcji
  • Obsługę błędów / wyjątków
  • Możliwość tworzenia własnych funkcji i procedur
  • Zaawansowane funkcjonalności bazodanowe jak kursory, wyzwalacze itp.

Jeśli jesteś programistą, język ten jest wręcz niezbędny do budowy zaawansowanych aplikacji działających z wykorzystaniem MsSQL. Jeśli jesteś analitykiem danych, język ten będzie bardzo przydatny do automatyzacji pracy związanej z raportowaniem.

Przykład wykorzystania Transact-SQL

Przykładów zastosowania T-SQL jest nieskończenie wiele. Na sam początek warto pokazać, że w T-SQL można stosować typowe dla języków programowania instrukcje.

Przykład 1:

W poniższym przykładzie tworzymy dynamiczną tabelę, uzupełnioną wartościami losowymi i określonymi przez zmienne. Do tworzenia kolejnych rekordów wykorzystana została prosta pętla, która wykonuje 20 razy insert rekordu do tabeli. Po zakończeniu działania pętli, wyświetlone zostają dane tabeli.

--tomaszkenig.pl
declare @mojaTabela table (id int, myVal varchar(255));
declare @intCounter as int = 1;

WHILE @intCounter <= 20
begin
   INSERT INTO @mojaTabela VALUES (floor(rand()*100), 'dowolna wartość tekstowa nr: '+CAST(@intCounter as varchar(255)));
set @intCounter = @intCounter + 1;
end;
select * from @mojaTabela;
Kurs SQL Server - Przykład programu w T-SQL
Kurs SQL Server – Przykład programu w T-SQL

Przykład 2:

W poniżej załączonym przykładzie tworzymy zmienną o nazwie @zmienna. Następnie wyświetlamy tą zmienną za pomocą polecenia print. Z każdym wyświetleniem zmiennej, jej wartość przyrasta o 1. Pętla kończy swoje działanie, gdy jej wartość przekroczy liczbę 10. Cała operacja zostaje wyświetlona w oknie Messages. W rezultacie działania programu wyświetlone zostały liczby od 1 do 10.

--tomaszkenig.pl
declare @zmienna as int;
set @zmienna = 1;
while @zmienna <= 10 
begin
print @zmienna
set @zmienna = @zmienna+1
end
Kurs SQL Server - Przykład programu w Transact-SQL
Kurs SQL Server – Przykład programu w Transact-SQL

Jak zacząć naukę Transact-SQL?

Naukę Transact-SQL możesz zacząć właśnie od tego kursu. Poznasz w nim podstawy programowania w języku T-SQL. Poznasz podstawowe elementy programowania i dowiesz się jak je zastosować w praktyce. Przed nauką Transact’a warto opanować zwykły język SQL stosowany w bazach SQL Server. Nie znając SQL’a, Transact nie bardzo nam się przyda, stąd też warto uczyć się funkcjonalności baz MsSQL właśnie w tej kolejności. Kurs napisany jest z myślą o osobach, dla których pisanie zapytań w SQL nie stanowi żadnego problemu i chciałyby poznać bardziej platformę SQL Server. Kurs jest także przygotowany dla osób, które mają doświadczenie w pracy z innymi bazami danych i chciałyby poznać właśnie Transact w MsSQL.

POWODZENIA !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *