Insert w SQL Server – Jak dodawać rekordy


1. Polecenie Insert w SQL Server – dodawanie rekordów do tabeli

Polecenia Insert będziesz używał do dodawania rekordów do tabel w bazie danych. Jest to jedno z trzech głównych poleceń DML obok Delete i Update w SQL Server. Insert do tabeli możesz wykonać na kilka różnych sposobów. Wszystkie z nich szczegółowo opiszę w tym rozdziale kursu SQLServer. Są to:

  • Insert rekordu o takiej samej liczbie kolumn co tabela
  • Insert rekordów do tabeli z określeniem kolumn docelowych
  • Insert wyniku zapytania SQL do tabeli
  • Insert z ręki z użyciem SQL Management Studio (SSMS)
  • Insert rekordów do tabeli przez widok View

Do celów ćwiczenia stwórzmy prosta tabelę o różnych typach danych. Tabelę możemy utworzyć na bazie AdventureWorks.

Jak widzisz ostatnia kolumna przyjmuje wartość default Getdate(). W przypadku jej niewypełnienia wartość w kolumnie uzupełni się datą i godziną dodania rekordu do tabeli.

2. Insert rekordów do tabeli bez określenia kolumn docelowych

Jedyne, co powinieneś zrobić, to wprowadzić nazwę tabeli, którą chcesz uzupełnić oraz szereg wartości, które zostaną dodane. Pamiętaj by w miejsce kolumn, których nie chcesz wypełniać wstawić wartość NULL. Przykład takiego polecenia insert na wcześniej utworzonej tabeli zamieszczam poniżej:

3. Insert rekordów do tabeli z określeniem kolumn docelowych

W przypadku tego typu Insertu prócz określenia tabeli i wartości wprowadzanych powinieneś określić także docelowe kolumny, do których zostaną wprowadzone wartości. Nie musisz określać wartości dla wszystkich kolumn. W kolumnach, które nie zostaną określone, automatycznie wstawiona zostanie wartość NULL lub wartość default kolumny. Nie musisz też podawać kolumn zgodnie z kolejnością ich występowania w tabeli. Możemy zacząć dodawanie wartości np od końca, jak na jednym z przykładów:

Insert w SQL Server - dodawanie rekordów

Insert w SQL Server – dodawanie rekordów

4. Insert wyniku zapytania SQL do tabeli

Rekordy możesz także insertować bezpośrednio z wyniku zapytania. Jak się pewnie domyślasz liczba kolumn jak typy danych wyniku zapytania i tabeli powinny być ze sobą zgodne. Jeśli nie są, należy je przekonwertować w zapytaniu SQL. Poniżej przykład insertu z bazy AdventureWorks2014 do naszej tabeli.

SQL Server Insert - dodawanie rekordów

SQL Server Insert – dodawanie rekordów

5. Insert z ręki z użyciem SQL Management Studio (SSMS)

Jeśli korzystasz z SSMS, możesz także dodać nowy rekord do tabeli. Jak to zrobić? Wejdź w okienko Object Explorer. Wybierz tabelę, do której chcesz dodać rekordy. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybierz opcję Edit top x rows.  Schodząc na sam dół tabeli możesz dodać nowy rekord wypełniając odpowiednie kolumny rekordu po kolei.

SQL Server Insert poprzez SSMS

SQL Server Insert poprzez SSMS

6. Insert rekordów za pomocą widoku View

Insert w SQL Server możemy wykonać także odwołując się do widoku. Jak się pewnie domyślasz nie możemy wykonywać poleceń insert do widoków zagregowanych. Stwórzmy widok na podstawie naszej tabeli i spróbujmy dodać do niego nowy rekord:

Gotowe:) Jeśli trafiłeś na ten temat przypadkiem, zapraszam do skorzystania z kursu SQL Server. Link do strony Microsoft z opisem tematu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.