Widoki w SQL Server 1


W odróżnieniu od tabel, widoki na SQL Server nie zawierają i nie przechowują danych. Widoków używamy w przypadkach, gdy chcemy zapisać nasze zapytanie SQL, a następnie odwołać się do danych przy użycia krótkiego polecenia SELECT * FROM NAZWA_WIDOKU.  Do widoków możemy odwoływać się w zapytaniach SQL dokładnie w ten sam sposób, jak w odwołujey się do tabel. Tworzenie widoku rozpoczynamy poleceniem CREATE VIEW.

Przykład:

Nasz widok oparty jest o zapytanie mające wskazać nam wszystkie rekordy z tabeli StateProvince, które w kolumnie name mają wartości rozpoczynające się od litery “A”.  Widoki na SQL Server nie mogą zawierać polecenia ORDER BY. Próba wykorzystania tego polecenia wygeneruje komunikat informujący o błędzie.  Dopuszczalne jest tworzenie widoku opartego na innym widoku. Do stworzonego przez nas widoku odwołujemy, tak jak w przypadku tabel przy użyciu polecenia SELECT, jak w poniższym przykładzie.

Zmian w istniejącym widoku dokonujemy za pomocą polecenia ALTER VIEW.

Sam widok usuwany jest przy pomocy polecenia DROP.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Widoki w SQL Server