Delete w SQL Server – Usuwanie rekordów

Tomasz Kenig/ / Kurs SQL Server/ 0 komentarzy

Jak usunąć rekordy z tabeli w SQL Server?

Delete w SQL Server jest kolejnym poleceniem DML, obok Update i Insert które poznasz w kursie. Delete służy do usuwania rekordów z tabeli. Możesz usuwać zarówno wszystkie rekordy, jak i tylko wybrane. Składnia polecenia Delete wygląda następująco:

Zróbmy krótki przykład użycia Delete w SQL Server. Potrzebna nam będzie do tego przykładowa tabela z danymi, która możemy szybko utworzyć tym skryptem np na bazie AdventureWorks:

Jeśli chcesz usunąć wszystkie rekordy z tabeli zastosuj polecenie, które wyczyści wszystkie dane, a więc:

Jeśli chcesz usunąć tylko wybrane rekordy, wpisz warunek w klauzuli WHERE, ograniczając część danych w tabeli, które chcesz usunąć:

Do usuwania rekordów w tabeli służy także poleceni Truncate Table. W poleceniu Truncate nie możemy już wprowadzić warunku WHERE. Polecenie jest o wiele szybsze od Delete. Usuwa wszystkie dane z wybranej tabeli. Jakie są inne różnice pomiędzy Truncate i Delete w SQL Server? Truncate służy do resetowania tabeli. Nie tylko kasuje dane. Usuwa także klucze Identity z całej tabeli. Przykład użycia Truncate zamieszczam poniżej:

Truncate i Delete w SQL Server

Truncate i Delete w SQL Server

Strona producenta programu opisująca zagadnienie delete.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">