Delete w SQL Server – Usuwanie rekordów


Jak usunąć rekordy z tabeli w SQL Server?

Delete w SQL Server jest kolejnym poleceniem DML, obok Update i Insert które poznasz w kursie. Delete służy do usuwania rekordów z tabeli. Możesz usuwać zarówno wszystkie rekordy, jak i tylko wybrane. Składnia polecenia Delete wygląda następująco:

Zróbmy krótki przykład użycia Delete w SQL Server. Potrzebna nam będzie do tego przykładowa tabela z danymi, która możemy szybko utworzyć tym skryptem np na bazie AdventureWorks:

Jeśli chcesz usunąć wszystkie rekordy z tabeli zastosuj polecenie, które wyczyści wszystkie dane, a więc:

Jeśli chcesz usunąć tylko wybrane rekordy, wpisz warunek w klauzuli WHERE, ograniczając część danych w tabeli, które chcesz usunąć:

Do usuwania rekordów w tabeli służy także poleceni Truncate Table. W poleceniu Truncate nie możemy już wprowadzić warunku WHERE. Polecenie jest o wiele szybsze od Delete. Usuwa wszystkie dane z wybranej tabeli. Jakie są inne różnice pomiędzy Truncate i Delete w SQL Server? Truncate służy do resetowania tabeli. Nie tylko kasuje dane. Usuwa także klucze Identity z całej tabeli. Przykład użycia Truncate zamieszczam poniżej:

Truncate i Delete w SQL Server

Truncate i Delete w SQL Server

Strona producenta programu opisująca zagadnienie delete.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.