Wgrywanie przykładowej bazy danych w SQL Server 1


1. Jak wgrać bazę danych – AdventureWorks 2014

SQL Server instaluje się domyślnie bez przykładowej bazy danych (tzw. Sample database). Przykładową bazę możemy ściągnąć ze strony Codeplex. W naszym  przypadku bazą tą będzie AdventureWorks2014. Z poniższej strony pobieramy plik o nazwie Adventure Works 2014 Full Database Backup.zip

http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases

Ściągnięty plik rozpakowujemy i wgrywamy na bazę poprzez wybranie “Restore database” w SQL Server Management Studio. Instalacja przykładowej bazy danych jest bardzo ważna. To na tej bazie będziemy uczyli się pisania zapytań w języku T-SQL. Na obiektach tej bazy oparty jest też cały kurs SQL Server.

Kurs SQL Server - Restore database AdventureWorks

Kurs SQL Server – Restore database AdventureWorks

Po wybraniu opcji “Restore database” zaznaczamy opcję Device i wskazujemy lokalizację pliku z bazą Adventure Works, którą wcześniej pobraliśmy. Bez zaznaczania żadnych dodatkowych opcji zatwierdzamy wszytko przyciskiem OK i obserwujemy postęp odtwarzania bazy danych.

Kurs SQL Server - Restore database Adventure Works

Kurs SQL Server – Restore database Adventure Works

Po zakończeniu operacji możemy już korzystać z obiektów na naszej nowej bazie danych. W pierwszej kolejności w oknie zapytań ustawiamy nową bazę danych poprzez zastosowanie polecenia “USE“:

W ten sposób możemy już korzystać ze wszystkich obiektów, które oferuje nam przykładowa baza AdventureWorks w SQL Server.

2. Baza Adventure Works 2014 – podstawowe obiekty

Baza Adventure Works oferuje nam duży zasób obiektów z których możemy skorzystać w szkoleniu SQL. Są to m.in:

  • Table w różnych schematach
  • Widoki oparte o tabele
  • Procedury składowane
  • Zaprogramowane funkcje
  • Indeksy

Na zakończenie napiszmy krótkie zapytanie do bazy w oparciu o tabelę Address w schemacie Person. Zatwierdźmy je klawiszem F5:

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Wgrywanie przykładowej bazy danych w SQL Server