Tag SQL Managemant Studio

1 posta

Kurs SQL Server - SQL Server Management Studio

SQL Management Studio

Instalacja SQL Server Management Studio W zależności od wersji SQL Server, którą zainstalowałeś, narzędzie SQL Server Management Studio (SSMS) może być już zainstalowane łącznie z serwerem baz danych. Jeśli tak się nie stało możesz je pobrać z instalatora SQL Server Installation Center, o którym pisałem w poprzednim artykule kursu (link). […]