Krotki w Python

Czym są krotki w Python (Tupples)

Krotki to złożone typy danych, które mogą przechowywać dane o różnych typach. Krotki (tzw. tupples). Poniżej najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć korzystając z krotek w Python:

  • Krotki mogą przechowywać dane o różnych typach
  • Krotka nie może być sortowana
  • Każdy element krotki posiada swój indeks
  • Elementy (składowe) krotki nie mogą być modyfikowane
  • Krotkę tworzymy wykorzystując dwa zwykłe nawiasy

Poniżej kilka przykładów:

x = 12, "Python", 0.123, (12+5j), (1,2,3,4,5,6)
type(x)

# Odnosząc się do elementów krotki używaj indeksów. Indeks rozpoczyna się od liczby zero
x[2]
x[0]

# Możesz także zacząć od prawej strony
x[-1]  
x[-1][3]

# Dodając nowe elementy o krotki używaj znaku przecinka
y = 'Hello World !',
z = x + y
z

# Zwielokrotnianie elementów
print(z * 3)

# Sprawdzanie numeru indeksu elementu krotki
z.index("Python")

# index zwróci numer pierwszego wystąpienia elementu
(z*3).index("Python")

# Sprawdzanie liczby wystąpień elementu w krotce
z.count("Python")

# lub
(z*3).count("Python")
 
# Liczba elementów w krotce
len(z)

# Sum, min, max dla elementów. Używaj tylko, gdy w krotce są wartości liczbowe
a = (1, 2, 3.14, 8)
min
min(a)
max
max(a)
sum
sum(a)

Jak zrobić krotkę z jednym elementem?

x = (1,)  # konieczny jest przecinek po pierwszym elemencie  

Mój cały kurs programowania w Python znajdziesz pod tym adresem: kurs python online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *