Listy w Python

Kolejnym ważnym złożonym typem danych w Python są listy (lists). Poniżej kilka ważnych rzeczy związanych z listami oraz przykłady.

  • Listy tworzymy za pomocą dwóch nawiasów kwadratowych []
  • Listy mogą przechowywać dane o różnych typach
  • Listy w odróżnieniu od krotek w Python mogą być sortowane
l = [1, 2, 'Python', "Learn more"]
type(l)
 
# Możesz zmodyfikować elementy listy
l[2] = 'abc'
l

# Odwołując się do elementu listu używaj indeksu. Indeks rozpoczyna się od zera
l[2]
l[0]

# Możesz zacząć od prawej strony
[-1]

# Dodawanie nowych elementów do listy w Python
m = l + [1,2,3,4]
m
# lub
l.append("New string value")
l

# Wybór elementu z listy
l[-2]

# Wybór wielu elementów z listy
l[0:3]

# Zmiana więcej niż jednego elementu w liście
l[0:2] = [1,2,3,4,5,6]
l

# Usuwanie elementów z listy Python
l.remove('Learn more')
l

#  Usuwanie elementów z listy Python z użyciem indeksu
del(l[1:2])
l

# Sortowanie elementów w liście Python
l.sort
l
 
# Sortowanie listy Python w kolejności odwrotnej
n = [1,5,2,6,8,3.14]
n.sort(reverse=True)
n

# Generowanie elementów w liście. Przykład: liczby od 0 do 99
o = list(range(1,100))
o

# Proste działania arytmetyczne na listach Python
a = [1,2,3]
b = [4,5,6]
c = a + b
print(c)

Całość kursu Python publikuję pod tym adresem: kurs python online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *