Funkcje w Python


W Python pisanie własnych funkcji jest bardzo proste. Najprostszym przykładem takiej funkcji jest funkcja bez argumentu. Funkcje w Python tworzysz za pomocą wyrażenia def. Po samym wyrażeniu wprowadź nazwę funkcji, opcjonalnie argumenty oraz dwukropek.

Artykuł jest częścią kursu programowania w Python. Jeśli chcesz nauczyć się więcej sprawdź całość pod tym adresem: kurs python online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.