Funkcje w Python

W Python pisanie własnych funkcji jest bardzo proste. Najprostszym przykładem takiej funkcji jest funkcja bez argumentu. Funkcje w Python tworzysz za pomocą wyrażenia def. Po samym wyrażeniu wprowadź nazwę funkcji, opcjonalnie argumenty oraz dwukropek.

# Funkcja bez argumentu w Python
def myFunction():
    print("Hello")
myFunction()

# Funkcja z argumentami
def myNewFunction(x):
    return x * 10
myNewFunction(5)
 
# Funkcje z wieloma argumentami
def myNewFunction2(x, y, z):
    return x * y * z
myNewFunction2(1,2,3)

Artykuł jest częścią kursu programowania w Python. Jeśli chcesz nauczyć się więcej sprawdź całość pod tym adresem: kurs python online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *