Tag funkcje w python

1 posta

Kurs Python - funkcje w Python

Funkcje w Python

W Python pisanie własnych funkcji jest bardzo proste. Najprostszym przykładem takiej funkcji jest funkcja bez argumentu. Funkcje w Python tworzysz za pomocą wyrażenia def. Po samym wyrażeniu wprowadź nazwę funkcji, opcjonalnie argumenty oraz dwukropek. # Funkcja bez argumentu w Python def myFunction(): print(„Hello”) myFunction() # Funkcja z argumentami def myNewFunction(x): […]