Excel Rozdzielanie imienia i nazwiska dwuczłonowego i wieloczłonowego

Jak w Excel rozdzielić imię i nazwisko dwuczłonowe i wieloczłonowe?

Jeśli chcesz rozdzielić imię i nazwisko jednoczłonowe, sprawa jest prosta. Możesz skorzystać z prostego wzoru opartego o funkcje FRAGMENT.TEKSTU i ZNAJDŹ. Funkcja ZNAJDŹ szuka w danych spacji i podaje jej kolejną pozycję do funkcji FRAGMENT.TEKSTU. Dla danych ujętych w komórce A1 wzór będzie wyglądał następująco:

imię:
=FRAGMENT.TEKSTU(A1;1;ZNAJDŹ(" ";A1))

nazwisko:
=FRAGMENT.TEKSTU(A1;ZNAJDŹ(" ";A1)+1;100)

Z doświadczenia wiesz, że imię i nazwisko może przyjmować różne formy, jak np:

  • Adam Małysz
  • Jan Nowak Jeziorański
  • Jan Ptaszyn-Wiśniewski
  • Adam Kowalski vel Nowak
  • może także występować forma nazwisko i imię w każdym z wyżej wymienionych przypadków

Do rozdzielenia nazwisk dwuczłonowych i wieloczłonowych stwórzmy prosty wzór z użyciem funkcji ZNAJDŹ, FRAGMENT.TEKSTU i JEŻELI.BŁĄD. Główne założenia naszego wzoru są następujące:

  • Nazwisko może być maksymalnie trzy-członowe (np Adam Kowalski vel Nowak). Wynika z tego to, że pomiędzy frazami mogą występować 3 spacje
  • Nazwisko może mieć maksymalnie 100 znaków
  • Zbudujemy osobne wzory dla przykładów rozdzielających imię i  nazwisko oraz nazwisko i imię w zależności od kolejności, w jakiej zapisane są dane

Wzory dla danych wejściowych w kolejności imię i nazwisko. Zakładamy, że dane są w komórce A5:

imię:
=FRAGMENT.TEKSTU(A5;1;ZNAJDŹ(" ";A5)-1)

nazwisko:
=FRAGMENT.TEKSTU(A5;ZNAJDŹ(" ";A5)+1;100)

Wzory dla danych wejściowych w kolejności nazwisko i imię. Zakładamy, że dane są w komórce A11:

imię:
=FRAGMENT.TEKSTU(A11;JEŻELI.BŁĄD(ZNAJDŹ(" ";A11;JEŻELI.BŁĄD(ZNAJDŹ(" ";A11;ZNAJDŹ(" ";A11)+1);ZNAJDŹ(" ";A11))+1);JEŻELI.BŁĄD(ZNAJDŹ(" ";A11;ZNAJDŹ(" ";A11)+1);ZNAJDŹ(" ";A11)))+1;100)

nazwisko:
=FRAGMENT.TEKSTU(A11;1;JEŻELI.BŁĄD(ZNAJDŹ(" ";A11;JEŻELI.BŁĄD(ZNAJDŹ(" ";A11;ZNAJDŹ(" ";A11)+1);ZNAJDŹ(" ";A11))+1);JEŻELI.BŁĄD(ZNAJDŹ(" ";A11;ZNAJDŹ(" ";A11)+1);ZNAJDŹ(" ";A11))))
Excel - Jak rozdzielić imię i nazwisko dwuczłonowe i wieloczłonowe
Excel – Jak rozdzielić imię i nazwisko dwuczłonowe i wieloczłonowe

Poniżej zamieszczam plik Excel z opisywanym przykładem. Jeśli szukasz podobnych przykładów praktycznego użycia Excela, zapraszam do odwiedzenia tego działu.

Excel_jak_oddzielic_imie_nazwisko.xlsx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *