Klauzula WITH w SQL Server

Tomasz Kenig/ / Kurs SQL Server/ 0 komentarzy

Czym jest klauzula WITH w SQL Server i jak jej używamy?

Klauzula WITH w SQL umożliwia nam wyciągnięcie części skryptu przed właściwe zapytanie. Klauzuli używamy najczęściej, gdy zmieniamy nasze skrypty i nie chcemy w nich zbyt dużo namieszać. Możemy użyć ją także w poleceniu UPDATE, gdzie ma ona szersze zastosowanie. Poniżej składnia WITH używana z poleceniem SELECT:

Zróbmy przykład z użyciem WITH na danych z bazy AdventureWorks.

Warto wiedzieć, że sam wynik zapytania będzie identyczny jak w przypadku wstawiania skryptu z klauzuli WITH w podzapytanie SQL jak w tym przykładzie:

WITH w SQL Server

WITH w SQL Server

Dodam, że skrypt może posiadać tylko jedną klauzulę WITH.  Link do opisu tematu na stronie Microsoft. Ten i podobne artykuły są częścią kursu SQL Server, z którego możesz skorzystać pod tym linkiem.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">