Dzienne Archiwa: 2017-01-02

1 posta

ScreenUpadting VBA - Brak odświeżania ekranu

Wstrzymanie odświeżania ekranu w Excel VBA

Brak odświeżania ekranu podczas działania makra VBA Podczas wykonywania makra chcielibyśmy, by wykonywanie kodu nie było widoczne dla użytkownika. Z pomocą przychodzi nam funkcjonalność ScreenUpdating VBA. Za pomocą tego polecenia możemy wstrzymać odświeżanie ekranu podczas wykonywania kodu VBA. Użytkownik aplikacji nie widzi żadnych zmian podczas wykonywania bloku kodu. By przedstawić […]