Archiwum dnia: 2017-01-14


Excel VBA - wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych

Wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych w Excel VBA 1

Często podczas tworzenia dużych raportów w Excel chcielibyśmy zweryfikować, czy wszystkie elementy zawarte w raporcie są nam potrzebne. Szczególnym przypadkiem takich obiektów są tabele przestawne. Tabele przestawne jak wiemy, nie tylko prezentują dane, ale także je przechowują. Jeśli chcielibyśmy uzyskać więcej informacji o tabelach w naszym raporcie możemy je uzyskać […]