Wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych w Excel VBA 1


Excel VBA - listowanie tabel przestawnych

Excel VBA – listowanie tabel przestawnych

Często podczas tworzenia dużych raportów w Excel chcielibyśmy zweryfikować, czy wszystkie elementy zawarte w raporcie są nam potrzebne. Szczególnym przypadkiem takich obiektów są tabele przestawne. Tabele przestawne jak wiemy, nie tylko prezentują dane, ale także je przechowują. Jeśli chcielibyśmy uzyskać więcej informacji o tabelach w naszym raporcie możemy je uzyskać przy pomocy kodu VBA. Skupmy się na elementach kluczowych takich jak:

  • Nazwa tabeli przestawnej interpretowana przez Excela. To własnie za pomocą tej nazwy możemy odnieść się w kodzie vba do naszej tabeli.
  • Arkusz i zakres komórek w których przechowywana jest tabela.
  • Arkusz i zakres komórek, w których przechowywane jest źródło danych użytych w tabeli.
  • Data ostatniego odświeżenia tabeli.
  • Nazwa użytkownika , a dokładnie login domenowy, który jako ostatni odświeżył tabelę
  • Styl tabeli przestawnej, by sprawdzić czy wszystkie tabele w raporcie mają taki sam styl.

To, co musimy zrobić, to napisać program z użyciem pętli For…Each..Next, przechodzący przez wszystkie arkusze i wszystkie tabele przestawne w naszym Excelu. Program po kolei będzie zbierał potrzebne nam dane z tabel przestawnych. Przykład takiego makra zamieszczam poniżej:

Jak widzimy makro tworzy nowy arkusz w Excelu, w którym wszelkie informacje zostaną wprowadzone do odpowiednich kolumn tabeli. Arkusz w swojej nazwie posiada datę i godzinę wygenerowania, by móc odróżnić poszczególne wersje, które będziemy generować.

Excel VBA - wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych

Excel VBA – wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych w Excel VBA