Dzienne Archiwa: 2020-03-07

1 posta

Excel - Średnia ważona i jak ją obliczyć

Czym jest średnia ważona i jak obliczyć ją w Excel

Czym jest średnia ważona? Zanim zaczniemy obliczać średnią ważoną w Excel przypomnijmy, czym jest średnia ważona. Najłatwiej to zrobić na przykładzie porównując ją do średniej arytmetycznej. Średnia arytmetyczna – liczby wchodzące w skład średniej arytmetycznej mają taki sam wpływ na obliczanie średniej Średnia ważona– liczby wchodzące w skład średniej arytmetycznej […]