Tag excel średnia ważona

1 posta

Excel - Średnia ważona i jak ją obliczyć

Czym jest średnia ważona i jak obliczyć ją w Excel

Czym jest średnia ważona? Zanim zaczniemy obliczać średnią ważoną w Excel przypomnijmy, czym jest średnia ważona. Najłatwiej to zrobić na przykładzie porównując ją do średniej arytmetycznej. Rozważny na szybko następujący przypadek: Kupiłeś: Możesz oczywyście uznać, że średnia cena zakupionego paliwa to 4,75. Jednak, gdy przyjrzysz się ilości swoich zakupów zauważysz, […]