Tag średnia

2 postów

Excel - Średnia ważona i jak ją obliczyć

Czym jest średnia ważona i jak obliczyć ją w Excel

Czym jest średnia ważona? Zanim zaczniemy obliczać średnią ważoną w Excel przypomnijmy, czym jest średnia ważona. Najłatwiej to zrobić na przykładzie porównując ją do średniej arytmetycznej. Rozważny na szybko następujący przypadek: Kupiłeś: Możesz oczywyście uznać, że średnia cena zakupionego paliwa to 4,75. Jednak, gdy przyjrzysz się ilości swoich zakupów zauważysz, […]

Funkcje agregujące

Z punktu widzenia analizy danych, najważniejszymi funkcjami agregującymi są: – SUM() – suma, – AVG() średnia arytmetyczna, – MIN() – minimum, – MAX() – maksimum, – COUNT() – Zlicz. Agregacja następuje na rekordach konkretnej kolumny, np zsumowaniu wartości w danej kolumnie tabeli. Poniżej najprostsze wykorzystanie tych funkcji. Bierzemy do kalkulacji […]