Category Archives: Oracle

Instrukcja warunkowa If Then Else w Oracle PL/SQL

1. Czym jest instrukcja warunkowa i jak jej używać w Oracle PL/SQL? Oracle IF THEN ELSE w PL/SQL to typowa instrukcja warunkowa. Wykonuje blok kodu, jeśli warunek przed blokiem jest spełniony. Jeśli nie jest spełniony mamy do dyspozycji opcjonalne warunki ELSIF i ELSE. Instrukcję IF THEN ELSE w Oracle możemy używać w PL/SQL m. in. w blokach anonimowych, procedurach, funkcjach, triggerach.

Read More