Funkcje konwersji VBA Excel – Jak konwertować dane 1


1. Funkcje konwersji VBA – Opis. Jak zmienić typ danych w VBA Excel?

W tym rozdziale poznasz wszystkie funkcje konwertowania w Excel VBA. Podczas pisania programów w VBA często spotkasz się z sytuacją, w której będziesz musiał zmienić format danej. Bezpośrednią przyczyną może być tutaj rozbieżność metod zapisu danych. Jak pewnie wiesz, samą datę możemy zapisać na kilkanaście różnych sposobów. Możesz także spotkać się z sytuacją, w której liczby przechowywane są jako tekst. By z nich skorzystać i wykonać działania arytmetyczne, powinieneś dla nich zmienić typy danych VBA. Właśnie w tym celu poznasz funkcje konwersji VBA.

2. Wykaz funkcji konwersji w VBA.

W tabeli zamieszczone są wszystkie funkcje konwersji typów danych w VBA Excel.

FUNKCJAOPIS
CBOOL()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Boolean. Przechowuje wartości True lub Flase.
CBYTE()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Byte.
CCUR()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Currency (Typ walutowy).
CDATE()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Date.
CDBL()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Double.
CDEC()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Decimal. Typ danych Decimal nie funkcjonuje już w Excel 2016. Zwrot funkcji możemy porównać do typu Double.
CINT()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Double.
CLNG()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Long.
CLNGLNG()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych LongLong. Działa tylko w architekturze 64bit.
CLNGPTR()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych LongPtr. Działa w architekturze 32bit I 64bit.
CSNG()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Single.
CSTR()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych String.
CVAR()Funkcja zwraca wartość argumentu o typie danych Variant.

3. Przykład z wykorzystaniem funkcji konwersji.

Poniżej przykład z wykorzystaniem funkcji i konwersji VBA Excel.

Kurs VBA - Funkcje konwersji VBA

Kurs VBA – Funkcje konwersji VBA

Plik z przykładami załączam poniżej:

Kurs_excel_vba_funkcje_konwersji.xlsm

4. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

4.1 Wprowadź do VBA zmienną liczbową o wartości 123456789.987654321. Sprawdź zmienną pod kątem konwertowania na wszystkie typy danych tekstowe i liczbowe. Wyświetl wynik w formie jednego okna MsgBox VBA.

Źródło: VBA funkcje


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Funkcje konwersji VBA Excel – Jak konwertować dane