ISO Week w SQL Server


ISO Week jest powszechnie używanym standardem pokazującym kolejny numer tygodnia w danym  roku w formie liczbowej. Najważniejsze jego cechy w odróżnieniu od innych formatów, to:

  •  poniedziałek uwzględniany jest jako pierwszy dzień tygodnia
  • pierwszy tydzień danego roku zawiera pierwszy dzień roboczy tego roku.

W wersjach SQL Server 2008 R2 i wyższych problem jest rozwiązany poprzez szersze zastosowanie funkcji DATEPART(). W starszych wersjach SQL Server problem ten możemy rozwiązać poprzez napisanie prostej funkcji. Przykład poniżej:

Obie funkcje możemy wykorzystać w poniżej opisany sposób:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.