Zero wiodące w SQL Server


Wyobraźmy sobie prosty przykład. Posiadamy zbiór danych. Chcemy, pokazać nasze dane tydzień po tygodniu. W tym celu chcemy zrobić z daty numer tygodnia np 01, 09, 52 itp.  Stosując poniższą konstrukcję otrzymamy wynik w formie liczby całkowitej:

Jeśli chcemy, by nasz wynik został wyświetlony jako tekst składający się np z dwóch znaków, z czego dla liczb z zakresu 1-9 chcemy wstawić zero wiodące, stosujemy poniższą konstrukcję:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.