Zero wiodące w SQL Server

Wyobraźmy sobie prosty przykład. Posiadamy zbiór danych. Chcemy, pokazać nasze dane tydzień po tygodniu. W tym celu chcemy zrobić z daty numer tygodnia np 01, 09, 52 itp.  Stosując poniższą konstrukcję otrzymamy wynik w formie liczby całkowitej:

select DATEPART( ISO_WEEK, '2016-01-16');

-----------
2

(1 row(s) affected)

Jeśli chcemy, by nasz wynik został wyświetlony jako tekst składający się np z dwóch znaków, z czego dla liczb z zakresu 1-9 chcemy wstawić zero wiodące, stosujemy poniższą konstrukcję:

select right('0'+CONVERT(VARCHAR(2),DATEPART( ISO_WEEK, '2016-01-16')),2) ;

----
02

(1 row(s) affected)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *