Tag e-mail

1 posta

Wysyłanie e-maila z Accessa poprzez VBA

Poniżej najprostszy kod VBA w Access do wysyłania mailingu. Za jego pomocą wyślemy maila poprzez swoje główne konto pocztowe. Konto pocztowe musi być wcześniej prawidłowo skonfigurowane: Sub MailByAccess() PID = Shell(„outlook.exe”, vbNormalFocus) 'tym kodem uruchamiamy Outlooka Dim omsoutlook As Object Dim oemail As Object Dim blnRet As Boolean Set omsoutlook […]