Wysyłanie e-maila z Accessa poprzez VBA

Poniżej najprostszy kod VBA w Access do wysyłania mailingu. Za jego pomocą wyślemy maila poprzez swoje główne konto pocztowe. Konto pocztowe musi być wcześniej prawidłowo skonfigurowane:

Sub MailByAccess()
PID = Shell("outlook.exe", vbNormalFocus) 'tym kodem uruchamiamy Outlooka

Dim omsoutlook As Object
Dim oemail As Object
Dim blnRet As Boolean
Set omsoutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set oemail = omsoutlook.createitem(olmailitem)

With oemail
.To = "tomasz.kenig@xxx.pl" 'wpisujemy odbiorcę
.subject = "Temat" ' wpisujemy temat emaila
.body = "Tresc E-maila"  'wpisujemy treść emaila
.send
End With

Set omsoutlook = Nothing
Set oemail = Nothing

'PID = Shell("D:\refresh_outlook.cmd", vbNormalFocus)
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *