Podstawy tworzenia relacji

Tworzenie relacji pomiędzy obiektami to jedna z podstaw użytkowania relacyjnych baz danych. Relacje tworzymy na podstawie powiązań pomiędzy tabelami. Najbardziej typowym powiązaniem jest złączenie klucza głównego z tabeli 1 z kluczem obcym w tabeli 2. Spróbujmy połączyć 2 tabele: Production.Product oraz Production.ProductModel. Tabele te można złączyć za pomocą kolumn w obu tabelkach, są to:

  • Production.Product.productmodelid (kucz obcy do tabeli Production.ProductModel)
  • Production.ProductModel.ProductModelID (klucz główny tabeli Production.ProductModel)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *