Wstrzymanie wykonywania skryptu w Excel VBA

Pauza VBA w makrze – Jak to napisać?

Podczas wykonywania długich makr w Excelu potrzebujemy czasem wyłączyć wykonywanie skryptu na krótki czas. Np, gdy poprzez VBA uruchamiamy program z poziomu Shell’a. Służy nam do tego metoda Wait VBA. Z metody możemy skorzystać w sposób opisany poniżej. W opisanym przykładzie pauzujemy wykonywanie makra do określonej godziny. W określonym czasie makro znów zostanie uruchomione.

Application.Wait "11:30:00"

W drugim przykładzie przedstawione jest uśpienie makra na określony czas. W naszym przypadku są to 2 minuty:

Application.Wait (Now + TimeValue("0:02:00"))
Pauza VBA Wait - Czasowe wstrzymanie makra
Pauza VBA Wait – Czasowe wstrzymanie makra

Podobne przykłady makr zamieszczam w tym dziale. Dodaję także link do strony Microsoft Excel z przykładem użycia pauzy VBA. Plik z przykładem znajdziesz poniżej:

pauza_vba_wait.xlsm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *