Grupowanie danych – Klauzula group by


Rozbudujmy trochę nasze zapytanie z rozdziału o funkcjach agregujących. Do tej pory wynikiem powyższych operacji był jeden rekord. Chcemy jednak, by np nasza tabela pokazała nam te same statystyki, ale np zagregowane do co do koloru w kolumnie kolor. Korzystamy w tym celu z klauzuli GROUP BY. Dopisujemy ją na końcu naszego zapytania. W klauzuli SELECT wpisujemy kolumnę color, w klauzuli GROUP BY także:

Wynikiem powyższego zapytania będą rekordy zagregowane do kolumny kolor. Agregację można wykonywać dla dowolnej liczby kolumn jednocześnie. Jeśli chcemy wykluczyć niektóre rekordy przed wykonaniem naszych funkcji korzystamy z klauzuli WHERE. Jeśli jednak chcemy wykluczyć jakieś rekordy już z wyniku grupowania korzystamy w tym celu z klauzuli HAVING. Poniżej zastosowanie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.