Tag Archives: group by rollup

Grupowanie danych – Klauzula group by

Rozbudujmy trochę nasze zapytanie z rozdziału o funkcjach agregujących. Do tej pory wynikiem powyższych operacji był jeden rekord. Chcemy jednak, by np nasza tabela pokazała nam te same statystyki, ale np zagregowane do co do koloru w kolumnie kolor. Korzystamy w tym celu z klauzuli GROUP BY. Dopisujemy ją na końcu naszego zapytania. W klauzuli SELECT wpisujemy kolumnę color, w

Read More