Tag Archives: group by

Klauzula GROUP BY w MsSQL

1. GROUP BY w SQL Server – Jak grupować rekordy? W tym rozdziale dowiesz się jak korzystać z klauzuli grupujące GROUP BY w SQL Server. Funkcje agregujące MsSQL, które poznałeś w poprzednim rozdziale takie jak SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT działają z klauzulą grupującą GROUP BY. Oznacza to dla nas tyle, że używając funkcji agregujących możemy jednocześnie grupować rekordy w

Read More

Grupowanie danych – Klauzula group by

Rozbudujmy trochę nasze zapytanie z rozdziału o funkcjach agregujących. Do tej pory wynikiem powyższych operacji był jeden rekord. Chcemy jednak, by np nasza tabela pokazała nam te same statystyki, ale np zagregowane do co do koloru w kolumnie kolor. Korzystamy w tym celu z klauzuli GROUP BY. Dopisujemy ją na końcu naszego zapytania. W klauzuli SELECT wpisujemy kolumnę color, w

Read More