Dzienne Archiwa: 2017-05-27

2 postów

Kurs Excel VBA - Pole tekstowe TextBox

Kontrolki ActiveX – Pole tekstowe TextBox w Excel VBA

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Jak wstawić pole tekstowe TextBox (Formant ActiveX) Pole tekstowe poznaliśmy już poprzedniej części naszego kursu. Pole służy nam przede wszystkim do wprowadzania danych, a następnie ich obróbki  edytorze VB. Wstawianie pola tekstowego TextBox zaczynamy od jego wybrania w karcie Developer spośród formantów ActiveX. Wprowadźmy do […]

Kurs Excel VBA - Budowa aplikacji do wprowadzania danych

Kontrolki ActiveX – Budowa aplikacji do wprowadzania danych w Excel VBA

1. Szkolenie Excel VBA: Budowa aplikacji do wprowadzania danych Zróbmy przykład wykorzystujący wszystkie z poznanych formantów ActiveX. Naszym celem będzie zbudowanie krótkiej aplikacji do wprowadzania danych osobowych. Aplikacja będzie oparta o arkusz Excela. Jej głównym celem jest uproszczenie wprowadzania danych do kolumn oraz wymuszenie poprawności wprowadzanych danych. 2.Szkolenie Excel VBA: […]