Kontrolki ActiveX – Budowa aplikacji do wprowadzania danych w Excel VBA

1. Szkolenie Excel VBA: Budowa aplikacji do wprowadzania danych

Zróbmy przykład wykorzystujący wszystkie z poznanych formantów ActiveX. Naszym celem będzie zbudowanie krótkiej aplikacji do wprowadzania danych osobowych. Aplikacja będzie oparta o arkusz Excela. Jej głównym celem jest uproszczenie wprowadzania danych do kolumn oraz wymuszenie poprawności wprowadzanych danych.

2.Szkolenie Excel VBA: Wymagania aplikacji do wprowadzania danych

Jak każda aplikacja, także nasza powinna mieć na początek spisane podstawowe wymagania, w ramach których będzie działać. Możemy je określić w następujący sposób:

 • Aplikacja ma służyć do wprowadzania danych osobowych do arkusza Excel
 • Dane w kolumnach, które będą uzupełniane to kolejno ID, login, imię, nazwisko, e-mail, region, data urodzenia, rodzaj kontaktu, płeć, zgoda marketingowa, data dodania
 • Dane powinny być wprowadzane w odpowiednie pola, po wciśnięciu przycisku „Wprowadź”
 • Pole ID powinno być uzupełniane automatycznie i przyjmować zawsze wartość większą o 1 od wartości poprzedzającej
 • Dane takie jak login, imię, nazwisko, e-mail powinny być wpisywane w polu tekstowym TextBox
 • Wartość wprowadzana w kolumnie „login” nie może się powtarzać. W momencie wprowadzenia zduplikowanego loginu, aplikacja powinna wyświetlić komunikat informujący o tym, że taki login jest już w naszej bazie
 • Aplikacja po wprowadzeniu loginu powinna zamieniać wartości tekstowe na litery małe
 • Po wprowadzeniu imienia i nazwiska, pierwsze znaki powinny być pisane z wielkiej litery
 • Region oraz data urodzenia powinny być wprowadzane w formie pola Kombi (ComboBox). Dla dnia, miesiąca i roku należy stworzyć osobne pola kombi
 • Kolumna „Rodzaj kontaktu” powinna być uzupełniana z pola listy, a więc elementu ListBox. Jest możliwość zaznaczenia jednej opcji jednocześnie
 • Płeć powinna być uzupełniana w formie przycisków OptionButton
 • Pole „Zgoda marketingowa” powinno być uzupełniane w formie elementu CheckBox i przyjmować wartości tak lub nie
 • Po wprowadzeniu każdego z rekordów w ostatniej kolumnie powinna być wprowadzana bieżąca data
 • Formularz powinien zawierać także drugi przycisk o nazwie „Wyczyść” służący do kasowania danych z formularza

3. Szkolenie Excel VBA: Budowa aplikacji do wprowadzania danych – tworzenie tabeli

Na początek stwórzmy w tym celu nowy plik Excela. Nazwijmy go „Wprowadzanie_danych_osobowych.xlsm” i zapiszmy jako Skoroszyt programu Excel z obsługą makr. W Arkuszu1 pokolorujmy wiersze od 1 do 6 na kolor szary, polepszy to estetykę naszej aplikacji. W Zakładce Widok zablokujmy też okienka od 1 do 6. Zakładka Widok > Zablokuj okienka. Zaznaczamy wiersze 1 do 7 i klikamy „Zablokuj okienka”. Teraz możemy przewijać nasz arkusz mając zawsze widoczne wiersze od 1 do 6. To właśnie w tych wierszach osadzimy nasz formularz. Zaczynając od wiersza nr 6 stwórzmy tabelę i nazwijmy kolumny w sposób opisany na poniższym screenie. Kolejno powinny to być: ID, login, imię, nazwisko, e-mail, region, data urodzenia, rodzaj kontaktu, płeć, zgoda marketingowa, data dodania. Szerokość wszystkich kolumn ustawmy na 21 pikseli.

Kurs Excel VBA - Budowa aplikacji do wprowadzania danych Szkolenie Excel VBA
Kurs Excel VBA – Budowa aplikacji do wprowadzania danych Szkolenie Excel VBA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 komentarze “Kontrolki ActiveX – Budowa aplikacji do wprowadzania danych w Excel VBA”