Funkcje tablicowe w VBA Excel – Przykład

1. Funkcje tablicowe w Excel VBA – jak z nich korzystać?

Chcesz skorzystać z funkcji tablicowej w VBA? Kod VB umożliwia korzystanie z tych formuł poprzez odwołanie do funkcji arkuszowych opisanych m.in. kursie VBA na mojej stronie. W tym rozdziale opiszę zarówno korzystanie z formuł tablicowych  w samym arkuszu, jak i w VBA. Przykłady będą wykonane na podstawie funkcji TRANSPONUJ(). Stwórzmy na początek tabelkę danych i wklejmy ją w zakres A1:C7 arkusza. Tabela ma następującą strukturę i wartości:

IdImię i NazwiskoStanowisko
1Adam KowalskiGłówny Księgowy
2Andrzej NowakKsięgowy
3Paweł WiśniewskiKsięgowy
4Martin ShmidtKsięgowy
5Anna KowalskaAsystent
6Monika NowakAsystent

2. Korzystanie z funkcji tablicowej w arkuszu Excel

Jak skorzystać z formuły tablicowej w arkuszu Excel bez użycia VBA? Jak pamiętamy powinniśmy na początek zaznaczyć zakres w którym chcemy otrzymać wynik. Na przykładzie naszej tabelki może to być zakres E1:K3. Po zaznaczeniu zakresu wpisujemy nazwę funkcji i zakres argumentu, a więc w naszym wypadku TRANSPONUJ(A1:C7).Funkcję wywołujemy kombinacją klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER.

Funkcje tablicowe w VBA Excel
Funkcje tablicowe w VBA Excel

3. Funkcje tablicowe w VBA Excel – przykład wykorzystania

W jaki sposób w takim razie korzystać z funkcji tablicowych w VBA? Powinniśmy odwołać się na początek do funkcji arkuszowych Excel. Same funkcje tablicowe VBA wywołujemy standardowym poleceniem Application.WorksheetFunction.(…), a w naszym konkretnym przypadku Application.WorksheetFunction.Transpose(). Kod wykonujący transpozycję w zakresie E1:K3 wygląda następująco:

Sub FunkcjeTablicowe()
Range("E1:K3") = Application.WorksheetFunction.Transpose(Range("A1:C7"))
End Sub

Plik z przykładem załączam poniżej:

Funkcje_tablicowe_w_VBA_Excel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *