Funkcje arkusza danych w Excel VBA

1. Funkcje arkuszowe – Jak korzystać z funkcji Excela w VBA 

Zastanawiałeś się w jaki sposób możemy skorzystać z funkcji Excela w VBA? Z pomocą przychodzą nam funkcje arkuszowe. Jak wiemy, arkusz Excela oferuje nam szereg użytecznych funkcji. Zasób funkcji, z których możemy korzystać w kodzie VBA jest nieco bardziej ograniczony. Dzięki VBA możemy bez przeszkód korzystać z części funkcji, które oferuje nam arkusz danych Excela. Nie są to wszystkie dostępne funkcje, jednak znacząco poszerzają i ułatwiają nam programowanie w VBA. W przypadku, gdybyśmy chcieli skorzystać z funkcji arkusza danych, możemy je wywołać krótkim poleceniem w dowolnym kodzie VBA w Excelu: Application.WorksheetFunction.ANGIELSKA_NAZWA_FUNKCJI. Samą nazwę funkcji musimy wprowadzić zgodnie z angielskim nazewnictwem. Poniżej przykład zastosowania funkcji zaokrąglającej, którą z Excela znamy pod nazwą ZAOKR(). Przykład zawiera dwie wersje. Wersja pierwsza, to wykorzystanie funkcji arkuszowej. Przykład drugi przedstawia analogiczną funkcję, którą oferuje nam kod VBA. Sam wynik wyświetlmy w formie okna MsgBox.

Kurs Excel VBA - Funkcje Arkuszowe VBA

Kurs Excel VBA – Funkcje Arkuszowe VBA

Jak widzimy na naszym przykładzie, wyniki zastosowania naszych funkcji są takie same.

2. Funkcje arkuszowe VBA – Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

2.1 Wypróbuj działanie funkcji max oraz min na dowolnych danych liczbowych wykorzystując funkcje arkuszowe VBA.

3.2 Sprawdź czy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO() możesz wywołać poprzez kod VBA. Rozwiązanie znajdziesz w tym artykule.

1 comment

 1. GreG - Odpowiedz

  Zadanie 1.
  Function maxx(tabela As Object) As Integer

  maxx = Application.WorksheetFunction.max(tabela)

  End Function

  Zadanie 2.
  Function WyszukajPionowo(Szukana_wartość As Integer, tabela As Object, NumerKolumny As Integer, DokładnaWartość As Boolean) As Variant

  WyszukajPionowo = Application.WorksheetFunction.VLookup(Szukana_wartość, tabela, NumerKolumny, DokładnaWartość)

  End Function

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.