Biblioteki w Python (libraries)

Biblioteki w Pythonie to nieodłączny element programowania. By skorzystać z metod i funkcji zewnętrznych najpierw biblioteki powinniśmy zaimportować. Robimy to za pomocą polecenia import. Poniżej kilka przykładów wykorzystania bibliotek w Python na przykładzie bibliotek math, random i numpy,

# math lib
import math
math.e
math.sin(0)
math.pi

# Random values lib
import random
random value
random.random()
random.seed(100)

# math , statistic, matrix
import numpy
numpy.abs(-100)

Artykuł jest częścią kursu Python online. Całość kursu zamieszczam pod tym adresem: Kurs Python.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *