Biblioteki w Python (libraries)


Biblioteki w Pythonie to nieodłączny element programowania. By skorzystać z metod i funkcji zewnętrznych najpierw biblioteki powinniśmy zaimportować. Robimy to za pomocą polecenia import. Poniżej kilka przykładów wykorzystania bibliotek w Python na przykładzie bibliotek math, random i numpy,

Artykuł jest częścią kursu Python online. Całość kursu zamieszczam pod tym adresem: Kurs Python.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.