Kategoria Excel


Excel - Średnia ważona i jak ją obliczyć

Czym jest średnia ważona i jak obliczyć ją w Excel

Czym jest średnia ważona? Zanim zaczniemy obliczać średnią ważoną w Excel przypomnijmy, czym jest średnia ważona. Najłatwiej to zrobić na przykładzie porównując ją do średniej arytmetycznej. Średnia arytmetyczna – liczby wchodzące w skład średniej arytmetycznej mają taki sam wpływ na obliczanie średniej Średnia ważona– liczby wchodzące w skład średniej arytmetycznej […]


Excel VBA - wyszukaj pionowo w VBA

Jak korzystać z Funkcji Wyszukaj Pionowo vLookUp w Excel VBA 4

1. Jak korzystać z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w VBA? Chcesz skorzystać z funkcji wyszukaj pionowo w VBA? VBA w Excelu daje nam możliwość korzystania z funkcji arkuszowych. Szczególnie ważną funkcją jest WYSZUKAJ.PIONOWO(). Odwołując się do funkcji arkuszowych powinniśmy skorzystać z funkcji vLookUp. W celu sprawdzenia działania funkcji stwórzmy


Excel VBA - wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych

Wyświetlanie informacji o tabelach przestawnych w Excel VBA 1

Często podczas tworzenia dużych raportów w Excel chcielibyśmy zweryfikować, czy wszystkie elementy zawarte w raporcie są nam potrzebne. Szczególnym przypadkiem takich obiektów są tabele przestawne. Tabele przestawne jak wiemy, nie tylko prezentują dane, ale także je przechowują. Jeśli chcielibyśmy uzyskać więcej informacji o tabelach w naszym raporcie możemy je uzyskać […]


Excel - dzień, miesiąc, rok z daty

Jak wyciągnąć z daty dzień, miesiąc, kwartał, rok, dzień tygodnia w Excel 5

Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie chciałbyś skorzystać z funkcji daty i czasu w Excel. Excel wśród swoich wbudowanych funkcji arkuszowych posiada szereg użytecznych formuł ułatwiających nam obliczenia różnych argumentów, które możemy wyciągnąć z daty. Na początek powinniśmy się upewnić, czy nasza data jest w Excelu rzeczywiście rozpoznawana jako 


Excel VBA - ostatni niepusty wiersz

Jak znaleźć ostatni wypełniony wiersz w Excel VBA 13

Odszukiwanie numeru ostatniego wiersza w tabeli Często w VBA operując na danych ujętych w tabelach mamy konieczność dodania do tabelki Excela kolejnego wiersza/rekordu z danymi. By zrobić to sprawnie, zwykle jest konieczność znalezienia lokalizacji ostatniego niepustego wiersza. By znaleźć ostatni wypełniony rekord w arkuszu możemy skorzystać z prostego kodu VBA:


ScreenUpadting VBA - Brak odświeżania ekranu

Wstrzymanie odświeżania ekranu w Excel VBA 2

Brak odświeżania ekranu podczas działania makra VBA Podczas wykonywania makra chcielibyśmy, by wykonywanie kodu nie było widoczne dla użytkownika. Z pomocą przychodzi nam funkcjonalność ScreenUpdating VBA. Za pomocą tego polecenia możemy wstrzymać odświeżanie ekranu podczas wykonywania kodu VBA. Użytkownik aplikacji nie widzi żadnych zmian podczas wykonywania bloku kodu. By przedstawić […]


Excel - Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe w Excel 1

Excel 2016 posiada szereg użytecznych skrótów klawiszowych. Skróty pomagają zarówno w obsłudze aplikacji oraz manipulowaniu danymi. Edytor VisualBasic posiada także szereg skrótów umożliwiających sterowanie edytorem. Poniżej zamieszczam najczęściej używane skróty klawiszowe w Excel. To właśnie ich warto


Excel - zamiana tekstu na datę

Zamiana tekstu na datę w Excel

1. Microsoft Excel – Jak zamienić tekst na datę W toku naszej pracy spotykamy się z różnym sposobem zapisu dat. Jak wiesz, standardowym zapisem daty w jest format YYYY-MM-DD. To jeden z typów, który Excel jest w stanie prawidłowo zinterpretować. Co więcej, na takiej dacie możemy wykonać szereg funkcji daty […]


Excel - Data urodzenia z numeru PESEL

Data na podstawie numeru PESEL w Excelu 1

Zamiana numeru PESEL na datę urodzenia Excel w swoich funkcjach wbudowanych nie posiada funkcji umożliwiającej nam zamianę numeru PESEL na datę urodzenia. Funkcję tą możemy zbudować samodzielnie wykorzystując tzw. funkcje zagnieżdżone.W naszym przykładzie interesować nas będą numery PESEL osób urodzonych po roku 1900. Jak wiemy, jest to najniższa wartość daty, […]