Archiwa miesięczne: Grudzień R


Kurs SQL Server - Transact-SQL Zmienna Tabelaryczna

Zmienna tabelaryczna w Transact-SQL

Specjalne typy danych w Transact-SQL Typy danych wykorzystywanych w Transact-SQL to te same typy, z którymi mamy do czynienia w zwykłym języku SQL dla SQL Server. Całość typów danych znajdziesz w tym artykule. W T-SQL występują także typy danych specyficzne i możliwe do wykorzystania tylko w programach T-SQL. Przykładem jest […]


Kurs Python - zmienne w Python

Zmienne w Python

W Python zmienne tworzymy poprzez przypisanie rzeczywistej wartości np liczby lub przez przypisanie wartości pustej dla danego typu danych. Przykładowo, jeśli chcemy stworzyć pustą listę wstawiamy po znaku równości dwa nawiasy kwadratowe. Jeśli chcemy utworzyć pusty słownik, używamy dwóch klamer. Jest kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz pracować […]


Kurs Python- operatory logiczne w Python

Operatory logiczne w Python

W Python jak w innych językach programowania mamy do dyspozycji typowe operatory logiczne. Operatory logiczne służą do obsługi logiki w Twoich programach. Przydadzą w tworzeniu instrukcji warunkowych if oraz w pracy z pętlami. Najważniejsze z operatorów, z których będziesz korzystał to: and or not in is Poniżej kilka przykładów ich […]


Kurs Python- operatory porównania w Python

Operatory porównania w Python

Operatory logiczne używane są w programowaniu w Python przede wszystkim w instrukcjach warunkowych i pętlach. Poniżej kilka przykładów. Służą do porównywania wartości. Wynikiem jest zawsze prawda, bądź fałsz, a więc True or False.

Całość kursu Python publikuję pod tym adresem: python kurs


Kurs Python - operatory arytmetyczne w Python

Operatory arytmetyczne w Python

W Python możesz korzystać ze znanych Ci operatorów arytmetycznych jak +, -, *, /. Do oddzielenia działań wykorzystaj nawiasy (). Poniżej przykłady użycia operatorów w działaniach. Możesz ich używać zarówno z wyrażeniem print jak i w odniesieniu do zmiennych. Dodatkowo operator dodawania może być stosowany do łączenia ze sobą tekstów. […]


Kurs Python - ciągi znaków w Python

Ciągi znaków w Python (strings)

Ciągi znaków w Python, a więc ciągi tekstowe poznaliśmy już przy okazji pisania pierwszego programu. Podstawowe działanie na tekstach w Python polega na ich wyświetleniu za pomocą polecenia print(). Spośród podstawowych działań, które wykonujemy na ciągach tekstowych możemy wymienić m.in.: Łączenie ciągów znaków Powielanie ciągów znaków (multiplikacja) Wycinanie ciągu znaków […]


Kurs Python - liczby w Python

Liczby w Python

Liczby w Python – podstawowe informacje Jak zapewne dowiedziałeś się z poprzedniego rozdziału kursu, wartości liczbowe w Python. W Python możemy wyróżnić następujące rodzaje liczb: Int – liczby całkowite Float – liczby zmiennoprzecinkowe Complex – liczby zespolone To, jaki typ liczbowy będą miały zmienne, z których korzystamy zależy od jej […]