Archiwa miesięczne: wrzesień R


Funkcje agregujące

Z punktu widzenia analizy danych, najważniejszymi funkcjami agregującymi są: – SUM() – suma, – AVG() średnia arytmetyczna, – MIN() – minimum, – MAX() – maksimum, – COUNT() – Zlicz. Agregacja następuje na rekordach konkretnej kolumny, np zsumowaniu wartości w danej kolumnie tabeli. Poniżej najprostsze wykorzystanie tych funkcji. Bierzemy do kalkulacji […]


Automatyczne uruchamianie makra w Excel i Access za pomocą VBS

Automatyczne uruchamianie makr Excel i Access z VBS Poniżej prosty skrypt służący do uruchomienia makr w Excel lub Access przy pomocy pliku VBS. Na samym końcu artykułu przedstawiam informację, w jaki sposób podpiąć skrypt pod harmonogram zadań Windows. Życzę udanego korzystania. Access – Automatyczne uruchamianie makra Jedyne, co musimy zrobić to wskazać […]


Błąd - limit czasu ODBC

Limit czasu zapytania ODBC w Access 3

Problem ten może pojawić się w sytuacji, gdy obiekt ODBC jest np widokiem na naszej zdalnej bazie danych. W takich przypadkach, jego wywołanie może trwać długo. Powinniśmy otrzymać komunikat o treści „Nieudane wywołanie ODBC. Upłynął limit czasu zapytania (#0)”. Rozwiązanie problemu jest dosyć proste. To, co musimy zrobić, to zwiększyć […]


Funkcje matematyczne w SQL Server

Podobnie jak w pozostałych językach SQL,  SQL Server prezentuje szeroki zbiór funkcji matematycznych. Poniżej Przykłady wraz z wykorzystaniem. ABS() – Zwraca wartość bezwzględną. Pi() – Wartość liczby PI ~3,14159265358979 SQUARE() – Kwadrat liczby. POWER(arg1, arg2) – Potęgowanie. Argument 1 określa podstawę potęgi. Argument 2 to wykładnik potęgi. SQRT() – Pierwiastek kwadratowy z […]


Kurs SQL Server - Operatory arytmetyczne MsSQL

Operatory arytmetyczne w SQL Server 1

Działania arytmetyczne w MsSQL Do wykonywania działań arytmetycznych w SQL Server wykorzystujemy standardowe operatory dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i reszty z dzielenia:   Operator Opis Dodawanie + Odejmowanie – Mnożenie * Dzielenie / Reszta z dzielenia % Poza operatorami arytmetycznymi wykorzystujemy także standardowe nawiasy (). Operatory możesz łączyćze sobą. Co […]


Podstawy budowania zapytań SELECT w SQL Server 1

Budowa zapytań – wybór bazy Pierwszą rzeczą, którą wykonujemy po połączeniu z naszym serwerem jest wskazanie bazy danych, na której uruchamiane będą zapytania Query. Służy do tego polecenie USE. Wykonanie wygląda następująco:

lub:

Polecenie SELECT Tak jak pozostałych językach SQL, podstawowym poleceniem jest polecenie SELECT. Korzystając z bazy […]